Kartkówka właściwości ciał stałych cieczy i gazów
Mogą być kruche, sprężyste lub plastyczne.. Powrót do działu budowa materii.. Trudno zmienić kształt: Ciał stałych Ciał stałych i cieczy Gazów Gazów i ciał stałych: 5.. Podwyższona temperatura wskazuje wzrost prędkości.. Doświadczenie I Przygotować na stolikach różne ciała stałe np.: przedmioty z metalu, tworzyw sztucznych, plastelinę, sprężynę, kredę, szklaną rurkę itp. Pani kazala nam zrobić tabelę i w niej wpisać "gazy, ciala stale, ciecze" no i w drugiej stronie np. ksztalt i zaznaczyć co ma ksztalt ptasazkiem i co nie minusem.Właściwości ciał stałych, cieczy i gazów - FIZYKA.. Pewne własności cieczy pokrywają się z własnościami ciał stałych, inne - gazów • Zmiany stanu skupienia ciał • Sublimacja - bezpośrednie przejście ze stanu stałego•wymieniasz stany skupienia ciał i podajesz ich przykłady, • podajesz właściwości ciał stałych, cieczy i gazów, • podajesz przykłady ciał kruchych, sprężystych i plastycznych, • wyjaśniasz na czym polega granica sprężystości, • wyjaśniasz zachowanie objętości ciała stałego przy zmianie jego kształtu, • opisujesz stałość objętości, nieściśliwość cieczy .w przypadku badania właściwości elektrycznych ciał stałych i cieczy.. Klasówka - pomagamy .Ciała stałe mają własny określony kształt i objętość Kształt niektórych ciał stałych można łatwo zmienić Ciała stałe odznaczają się różnymi cechami..

co to jest pow...Właściwości ciał stałych, cieczy i gazów.

Można dodatkowo zademonstrować obwód z włożoną w przerwę plastikową linijką, która także nie przewodzi prądu.. TEST Masa i ciężar STRESZCZENIE.. oraz zależy od współczynnika charakteryzującego właściwości materiału k i jest odwrotnie proporcjonalny do jego przekroju poprzecznego S, czyli:c) łatwo zmienić objętość gazów, d) trudno zmienić objętość ciał stałych i cieczy.. Możesz zablokować cookies .Taka budowa ciał stałych powoduje, że ciała stałe mają określony kształt.. Wszystkie ciała (substancje) zbudowane są z atomów lub cząsteczek.. Struktura gazów, cieczy i ciał stałych różnią się swobodę przemieszczania się cząstek, a także od tego, jak blisko cząstki są przyciągane do siebie.. Część właściwa Przypomnienie następujących pojęć: ciało fizyczne, substancja, stan skupienia substancji.. Wniosek - powietrze o właściwościach takich jak w otoczeniu nie przewodzi prądu.budowy ciał stałych, cieczy i gazów 3. atomów.. Właściwości cieczy i gazów, teoria kinetyczno - cząsteczkowa str. 50 - 67.. Łatwo zmienić objętość: Ciał stałych Ciał stałych i cieczy Gazów i ciał stałych GazówFizyka -Właściwości ciał stałych (sprawdzian) Ciała stałe mają określony kształt i objętość.. które ciała przewodzą prąd elektryczny i ciepło, a które nie przewodzą?. a) Gdy prędkość cząsteczek mała i odległości małe, to wiadomo nam wszystkim, że to ciało _____Właściwości ciał stałych, kryształy str. 50 - 67..

Wlaściwości cial stalych, cieczy i gazów.?

Oddziaływania międzycząsteczkowe - FIZYKA.. Please try again later.Jakie wspólne właściwości mają ciała stałe?. Łatwo zmienić objętość: ciał stałych cieczy gazów przewodników elektryczności.. Substancja złożona z jednakowych atomów tworzy pierwiastekWłaściwości ciał stałych, cieczy i gazów.. Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.. Energia mechaniczna - FIZYKA.. Podstawa programowa: Cele kształcenia - wymagania ogólne.. amorficzne - składają się z cząsteczek-łańcuchów, zawierających nawet tyś.. TEST Właściwości cieczy i gazów, teoria kinetyczno - cząsteczkowa STRESZCZENIE.. Fizyka.. sciaga.pl menu .. Ruch jednostajny prostoliniowy, niejednostajny pro.. Pierwsza, druga i trzecia zasada dynamiki Newtona.. Co różni je od cieczy i gazów?. wosk) - o strukturze wewnętrznej podobnej do cieczy.. Jeśli jest w nim „przerwa", to prąd nie płynie.. Ciała stałe mogą być sprężyste (np. sprężyna).Wielkość ruchu związane z temperaturą..

Podsumowanie: Co wiemy o budowie ciał stałych, cieczy i gazów?

Najtwardszy jest diament.. Poszukaj w różnych źródłach odpowiedzi na pytanie: w jakich sytuacjach zdolność gazów do zmiany objętości (ściśliwość i rozprężliwość) jest właściwością korzystną, a w jakich jest nieko-rzystna lub wręcz niebezpieczna.Zadanie: wypisz właściwości ciała stałego cieczy i gazu Rozwiązanie: włąsciwości ciał stałych trudno jest zmienić ich objętość i kształt mogą one Zamknij W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.Cechy gazów ciał stałych i cieczy. ). Opisując właściwości substancji, zawsze zwracamy uwagę na to, w jakiej postaci ona występuje - stałej, płynnej czy może gazowej.. Podanie tematu lekcji: Stany skupienia substancji - właściwości ciał stałych, cieczy i gazów II.. Podanie przez uczniów przykładów ciał fizycznych w stanie stałym, ciekłym i gazowym.Sprawdzian Liceum Odkrywamy na nowo zakres rozszerzony "WŁAŚCIWOŚCI CIAŁ STAŁYCH, CIECZY I GAZÓW"Mechaniczne i termodynamiczne właściwości ciał [-] ∷ Ciała stałe ∷ Ciecze ∷ Gazy ∷ Mechanika cieczy ∷ Ciepło, temperatura ∷ Przemiany fazowe .. cząsteczki oddziaływują na siebie siłami spójności (międzycząsteczkowymi ) większymi niż cząsteczki gazów i prędkości ich ruchu są mniejsze niż w gazach..

W przeciwieństwie do ciał stałych i cieczy gazy są ściśliwe.

Zwiększanie objętości gazu prowadzące do .Właściwości ciał stałych, cieczy i gazów.. test > Właściwości cieczy i gazów, teoria kinetyczno - cząsteczkowa.. Fizyczne właściwości substancji zależy od jego stanu fizycznego.CELE KSZTAŁCĄCE:-umiejętność wykorzystania zdobytych już wiadomości na temat właściwości fizycznych i mechanicznych substancji,-wyjaśnianie związku między budową i właściwościami omawianych substancji,-znajomość różnic w budowie cieczy i gazów,-umiejętność obserwacji i samodzielnego wykonywania prostych doświadczeń.1 APARATURA W OCHRONIE ŚRODOWISKA - 5.. Praca mechaniczna i moc - FIZYKA.. W ten sposób określamy stan skupienia substancji.Trzy stany skupienia i ich właściwości Budowa ciał stałych cieczy i gazów Treść w. sciaga.pl menu profil.. Właściwości sprężyste.Wstęp do tematu: Budowa cząsteczkowa i właściwości fizyczne gazów.. Zmniejszanie ich objętości wymaga działania siły zewnętrznej.. Pytanie 1 /9.. Planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub doświadczeń oraz wnioskowanie; na podstawie ich wynikówFizyka Budowa wewnętrzna i właściwości ciał stałych - Wiedza.. Budowa i właściwości ciałstały kształt i stała objętość stały kształt i zmienna objętość zmienny kształt i stała objętość: 4.. Ekologia - BIOLOGIA.Znajdujące się w powietrzu tlen i azot to gazy, z kolei olej, woda czy benzyna to ciecze, a sól, cukier lub węgiel kamienny to ciała stałe.. Wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie ich przykładów w otaczającej rzeczywistości.. Opis ciał stałych,cieczy i gazów oraz pojęcia .. Uczniowie oglądają każdy z przedmiotów, porównują ich twardość, ciężar.Dotyczy to ciał stałych, cieczy i gazów.. - rozwiązanie zadania .. odległości międzycząsteczkowe są większe jak u ciał stałych - mniejsze jak u gazów, a siły działające między tymi cząsteczkami są średnie Od 1 do 2 z 2 .. Fronty atmosferyczne - GEOGRAFIA.. Budowa ciał stałych, cieczy i gazów .. kartkówki; Polecane teksty: 84% "Rozwój poglądów na budowę Wszechświata" 83% Zbiór definicji z fizyki (astronomia, .Test Właściwości cieczy i gazów, teoria kinetyczno .. Spotkania z fizyką cz. 1 Rozdział II / Właściwości i budowa materii.. Przerwij test.. Ciecze i ciała stałe w stopniu mniejszym.. Fizyka.. Gazy w znacznym stopniu zmieniają swoją objętość..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt