Kartkówka z traktatu wersalskiego
Tymi słowami określił Rzeczpospolitą Polską ludowy komisarz (minister) spraw zagranicznych ZSRR Wiaczesław .Mały traktat wersalski został podpisany przez Polskę po zakończeniu I wojny światowej wraz z traktatem wersalskim.. Rosła też potęga Rosji sowieckiej (później ZSRR).. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania .Współcześni narodowcy zamierzają przypomnieć o tym wydarzeniu.. W Kongresie uczestniczyło 27 państw w tym 5 mocarstw: - USA - Anglia - Francja - Japonia - Włochy Francja poniosła .Po półrocznych obradach, 28 czerwca 1919 roku w Sali Lustrzanej pałacu wersalskiego, 27 państw zwycięskiej koalicji podpisało traktat pokojowy z Niemcami.. Powstanie Ligi Narodów - organizacji międzynarodowej stojącej na straży pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego.Kartkówka z historii do działu „Pierwsza wojna światowa" dla klasy VI.. Traktat wersalski - traktat pokojowy między zwycięzcami I wojny światowej a Niemcami podpisany w Wersalu w czerwcu 1919 r. Liczący 440 artykułów traktat został ratyfikowany 10 stycznia 1920 roku.. Zagraniczny dług Niemiec zredukowano o połowę (równowartość 10 proc. zachodnioniemieckiego PKB), uzgodniono korzystne dla RFN odsetki, a także ustalono, że spłata się zacznie, gdy RFN uzyska nadwyżkę handlową.Związek Radziecki nie tylko nie wypowiedział Polsce wojny, ale nawet - nie wycofał się z zawartego z nią paktu o nieagresji..

„Pokraczny bękart traktatu wersalskiego".

Zdając sobie sprawę z tych trudności, mocarstwa zachodnie zmusiły nowo powstałe państwa do podpisania tzw. małego traktatu wersalskiego, który miał chronić prawa mniejszości etnicznych zamieszkujących te kraje.Niemcy dążyły do rewizji traktatu.. Oba ratyfikował Naczelnik Państwa 1 września 1919 na podstawie ustawy z 31 lipca 1919.. Po zakończeniu I wojny światowej istniała obawa, że nowo powstałe kraje nie będą szanowały praw mniejszości, które znajdą się w ich granicach administracyjnych.Jugosławia, Węgry, Polska, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Bułgaria, Finlandia).. Miało to miejsce 29 lipca 1921 roku w Pruszkowie koło Opola.. Omów powstania śląskie oraz ich skutki 4.. Miała ona rozstrzygać spory międzynarodowe i utrzymywać pokój na świecie.. Na mocy innych umów podpisanych między 1921, a 1924 r.: Polska uzyskała prawo obrony wojskowej Gdaoska po wyrażeniu zgody przez Komisarza Ligi Narodów, zgodę na korzystanie przez polskie okrętu z portu gdaoskiego,Mały traktat wersalski - traktat podpisany 28 czerwca 1919 roku przez Polskę po I wojnie światowej łącznie z traktatem wersalskim i jako warunek jego zawarcia..

Przedstaw postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie Niemiec 2.

Jakie nowe rodzaje broni zastosowano w I wojnie światowej.Traktat wersalski był traktowany jako przejaw mściwości zwycięskich aliantów, a wieloletnie zobowiązania finansowe jakie planowano nałożyć na Niemcy, kładły kres nadziejom na rozwój gospodarczy i polityczną stabilizację.. c) traktat pokojowy z Austrią - w Saint-Germain 10.09.1919 r. Straty terytorialne Austrii:My, Polacy, narodowcy, skupieni w Narodowym Froncie Polskim obchodzimy kolejną 99 Rocznicę podpisania Traktatu Wersalskiego z 28 czerwca 1919 roku.TRAKTAT WERSALSKI - wszystkie strony uważały, że winnym rozpętania wojny są Niemcy - nie postanowiono likwidować imperializmu, żeby móc odbudować Niemcy Anglia nie chciała osłabienia, bo wtedy mogłaby rozwijać się Francja.. temperatura OpoleTest System wersalski, podrozdział podręcznika Poznać przeszłość.. Pokonane państwa nie zostały zaproszone na konferencję.. Gwarantował poszanowanie i obronę praw mniejszości narodowych zamieszkujących Polskę.W piątą rocznicę zabójstwa arcyksięcia Ferdynanda, 28 czerwca 1919 r. w Wersalu podpisano Traktat, który kończył wojnę światową i budował nowy prządek kontynentu.. Na jego mocy, Niemcy straciły 13% swojego terytorium, musiały ograniczyć swoją armię do 100 tys. żołnierzy, zredukować zbrojenia, zdemilitaryzować Nadrenię, przyznać, że ich państwo ponosi winę za wybuch I wojny światowej oraz .Na mocy postanowień traktatu wersalskiego, 10 stycznia 1920 powstała także Liga Narodów, czyli organizacja składająca się z przedstawicieli większości istniejących wówczas państw..

Na jego mocy Polska otrzymała Pomorze Wschodnie bez Gdańska i znaczną część Wielkopolski, a ...Postanowienia traktatu wersalskiego.

Wiek XX dla Klasa I. Przygotuj się do klasówki i sprawdzianu.Mały traktat wersalski - włączony do traktatu wersalskiego 28 czerwca 1919 r. nakładał obowiązek ochrony praw mniejszości narodowych w nowych państ¬wach Europy Środkowej .. 28 czerwca 1919 r. - podpisano traktat wersalski z Niemcami 10 września 1919 r. - w Saint-Germain państwa ententy zawarły pokój z Austrią, znacznie .SUBSKRYBUJ: TOP 20 ODCINKÓW: 1.. Zwycięskie mocarstwa liczyły na utrzymanie jego ogólnych założeń przy jednoczesnym uregulowaniu pozycji Niemiec na arenie międzynarodowej.. Mały traktat wersalski - geneza.. Największe w dziejach fałszerstwo nazistów, które miało .Zasób składa się z krótkiego wprowadzenia uzasadniającego konieczność powołania międzynarodowej konferencji kończącej wojnę, z osi czasu oraz czarno-białej fotografii przedstawiającej Prezydenta Stanów Zjednoczonych Thomas Woodrow Wilsona Zasób składa się z krótkiego wprowadzenia do wydarzeń związanych z zakończeniem I wojny światowej, czarno-białego zdjęcie .Postanowienia traktatu wersalskiego: *uznanie Niemiec za winne wybuchu wojny i w związku z tym obciążenie ich obowiązkiem płacenia olbrzymich kontrybucji *zakaz wprowadzenia obowiązku powszechnej służby wojskowej, przy możliwości utrzymywania 100 tys. żołnierzy zawodowych, oraz zakaz budowy czołgów, samolotów i łodzi podwodnych * odebrano Niemcom wszystkie kolonie (przejęły .Postanowienia traktatu wersalskiego: - wypłacenie wysokich odszkodowań wojennych Anglii, Belgii i Francji - liczebność armii niemieckiej nie mogła przekroczyć 100 tysięcy żołnierzy - demilitaryzacja Nadrenii - Niemcy stracili wszystkie swoje kolonie - Francja odzyskała Alzację i Lotaryngię - Niemcy zostały zmuszone do rezygnacji z lotnictwa wojskowego, artylerii i marynarki wojennejNiemcy miały uznad traktaty w rześciu i w ukareszcie z 1918 r. za niebyłe oraz uzna d prawo Rosji do udziału w odszkodowaniach wojennych Traktatu wersalskiego nie ratyfikowały: USA, Ekwador i Hidżaz..

Blisko 13% Niemców nagle z dnia na dzień pozostało poza granicami byłej Rzeszy.reparacje z traktatu wersalskiego, także powojenne kredyty krajów Zachodu, głównie z USA).

Zgodnie z postanowieniem traktatu wersalskiego o przynależności górnego śląska miał zadecydować plebiscyt.28 czerwca 1919 r podpisano w Wersalu traktat pokojowy, który 16 lipca Niemcy ostatecznie ratyfikowały warunki traktatu zwanego traktatem wersalskim.. W obradach nie uczestniczyły także Rosja bolszewicka, ani biała Rosja.. Przedstaw państwa centralne 3.. Miał gwarantować ochronę mniejszości narodowych w Polsce.. Uroczystość zbojkotował brytyjski ekonomista John Maynard Keynes, który wieszczył, że nadmierne osłabienie Niemiec doprowadzi do nowej wojny.Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń.. Powoływał Ligę .Do Traktatu Wersalskiego dołączony został również statut powołanej w kwietniu 1919 r. Ligi Narodów, która miała być podstawą systemu zbiorowego bezpieczeństwa i pokoju w świecie.. Dmowski, który wspólnie z Paderewskim złożył pod traktatem pokojowym podpis w imieniu Polski, tak wspominał ten dzień: "Nigdy, jak w owej sali, nie .Wersalskiego listopadzie 1919 Niemcy wycofali wojska z tego obszaru, 10 II 1920 r. gen. Józef Haller dokonał symbolicznych zaślubin Polski z Bałtykiem.. Sejm polski ratyfikował go 31 lipca 1919 r, a postanowienia weszły w życie 10 stycznia 1920.. Ruch Narodowy w porozumieniu z innymi organizacjami, takimi jak Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury, Prawica Rzeczypospolitej, Młodzież Wszechpolska organizuje w Warszawie trzydniowe obchody setnej rocznicy podpisania traktatu wersalskiego.- Autor karykatury podkreśla surowość postanowień traktatu wersalskiego względem Niemiec..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt