Imiesłowy imiesłowowy równoważnik zdania sprawdzian

imiesłowy imiesłowowy równoważnik zdania sprawdzian.pdf

JĘZYK POLSKI - Czy reklama może ograniczać wolność?. MimoImiesłowowy równoważnik zdania jest to konstrukcja składniowa zbudowana wokół imiesłowu przysłówkowego.. Równoważnik zdania, w którym występuje imiesłów przysłówkowy- współczesny lub uprzedni - nazywaSprawdzian.. Pobierz.. Największe w Polsce wiarygodne źródło informacji poprawnościowych Wydawnictwa Naukowego PWN.Przy stosowaniu imiesłowowych równoważników zdań częste są błędy logiczno-składniowe - głównie wskutek nieznajomości dwóch zasad ich używania, mianowicie: zasady tożsamości podmiotów; zasady jednoczesności albo uprzedniości czynności opisanych przez zdanie główne i równoważnik zdania - oraz błędy interpunkcyjne.Imiesłowy3) Przekształć zdania w wypowiedzenia z imiesłowami przysłówkowymi ( 0-2 p.). d) Zamiana zdań współrzędnie i podrzędnie złożonych na zdania złożone z podrzędnym imiesłowowym równoważnikiem zdania.Gramatyka angielska: zdania imiesłowowe (participle clauses) Do ciekawych konstrukcji gramatycznych w języku angielskim, które poznaje się zwykle na wyższym szczeblu nauki tego języka, zaliczamy tzw. zdania imiesłowowe, które wnoszą dość charakterystyczną budowę, jaką trudno pomylić z jakąkolwiek inną.. Gdy przechodzimy przez jezdnię, spoglądamy w lewo, w prawo i znowu w lewoImiesłowowy równoważnik zdania - zasady użycia a praktyka językowa (na podstawie tekstów Korpusu Języka Polskiego PWN)1 Zagadnienia związane z niezwykle popularną konstrukcją, jaką jest imiesłowowy równoważnik zdania podrzędnego (IRZ), budzą wiele kontro-wersji zarówno wśród językoznawców, jak i użytkowników języka..

TEST Imiesłowowy równoważnik zdania.

Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!Zastosowanie imiesłowu przysłówkowego w zdaniu.. Czasem jest tak, że zdanie podrzędne zamiast normalnego orzeczenia (myślał, pisał, wiał) ma imiesłów (myśląc, pisząc, wiejąc).Wtedy właśnie mamy do czynienia z imiesłowowym równoważnikiem zdania podrzędnego.3 - imiesłowowy równoważnik zdania okolicznikowego celu 7 - imiesłowowy równoważnik zdania okolicznikowego czasu.. Czułam się kompletnie zdezorientowana, będąc w Warszawie .Sprawdzian przeznaczony jest dla uczniów klasy II gimnazjum lub klasy III jako utrwalenie i powtórzenie materiału przed testem egzaminacyjnym.. Umywszy ręce poszłam do pokoju.imiesłowowy równoważnik zdania Styczeń 28, 2011 By: admin Category: Imiesłowy Z definicji równoważnikami zdania są zdania w których odnotowujemy brak formy osobowej, czyli orzeczenia (Orzeczenie obok podmiotu jest podstawową osią konstrukcyjną zdania).a) Rozpoznawanie imiesłowowych równoważników zdania.. 1 2 Ujrzawszy kolegę, podszedł do niego Imiesłów .W języku polskim funkcję równoważnika w zdaniu złożonym pełnią imiesłowy przysłówkowe wraz z wyrazami je określającymi..

Imiesłowowy równoważnik zdania.

Dzisiaj tylko ćwiczenia ;) Wykonajcie je w zeszycie i przyślijcie do mnie (do 24 kwietnia).. Kamil siedząc przy stole czytał książkę.. Imiesłów pojawia się sam lub z wyrazami określającymi, ale zawsze zastępuje zdanie podrzędne.. Przyślijcie także dwa ćwiczenia poprzedniej lekcji.. jaką funkcję składniową pełnią one w podanych zdaniach.. GEOGRAFIA - Warunki rozwoju gospodarki energetycznej - ćw.1,2,3 str. 90.. Idąc ulicą, słuchał muzyki), .. Podstawowe informacje: imiesłowy i imiesłowowy równoważnik zdania;IMIESŁOWOWY RÓWNOWAŻNIK ZDANIA Jest częścią zdań złożonych podrzędnie Imiesłowowe równoważniki zdania to imiesłowy przysłówkowe Imiesłów przysłówkowy uprzedni (końcówka -łszy, -wszy) wskazuje czynność wcześniejszą niż czynność zdania głównego Zdaniem głównym pytamy o równoważnik pytaniem kiedy?. Jeśli chcesz wprowadzić różne podmioty, musisz posłużyć się formami czasownika, rezygnując z użycia imiesłowu przysłówkowego.. Ten chłopak był niezwykle utalentowany.. Przekształć podane zdania złożone w zdania z imiesłowowym równoważnikiem - to jedno z pytań testu.Sprawdź swoją wiedzę.. Dwa zdania lub równoważniki zdań, które łączą się ze sobą za pomocą spójników, zaimków lub przecinków, tworzą wypowiedzenie złożone.Odczytujemy je jako złożony komunikat, w którym treści pojedynczych zdań mogą się uzupełniać, łączyć ze sobą, a nawet sobie przeciwstawiać.JĘZYK POLSKI-Imiesłowy i imiesłowowy równoważnik zdania - sprawdzian..

Na wykresie imiesłowowy równoważnik zdania zaznaczyamy linią falistą.

Sprawdzę je, zobaczę, jak radzicie sobie z imiesłowami i imiesłowowym równoważnikiem zdania.. Aby wykonać zadanie, znajdź imiesłowy, podkreśl je falistą linią i oddziel od reszty zdania przecinkami.. Konstrukcje z imiesłowami przysłówkowymi nie występują samodzielnie, ale wchodzą w skład wypowiedzeń złożonych z imiesłowowym równoważnikiem, np. w zdaniu Obudziwszy się, poczuł przejmujący chłód.. Przekształć podane wypowiedzenia w konstrukcje z imiesłowowym równoważnikiem zdania.Wypowiedzenia podrzędne w wypowiedzeniach złożonych mogą być zdaniami: Założyłem spodnie, które kupiłem wczoraj.. Ćwiczenie 1Tworzę wszystkie możliwe imiesłowy od wskazanego czasownika.. a) Po zakończeniu dyskoteki uczniowie udali się do domów.Słownik języka polskiego PWN - znaczenie słów, ich pisownia, odmiana i pochodzenie, frazeologia, porady i ciekawostki językowe.. Dzięki Ani zrozumiesz, co kryje się pod tą skomplikowaną nazwą.. ŚRODA - 15 kwietnia.. Wypowiedź w zdaniu złożonym, którą tworzy imiesłów przysłówkowy (oba rodzaje), to imiesłowowy równoważnik zdania .. Podręcznik: Krzysztof Zanussi Reklama .Sprawdzian z imiesłowów dla klasy I gimnazjum (wersja A i B) Opracowała: mgr Małgorzata Rembiasz ..

Taką konstrukcję nazywamy imiesłowowym równoważnikiem zdania.

1.Z podanego tekstu wypisz imiesłowy i określ ich typ: Mirek gapił się na odjeżdżający samochód.Każdy imiesłowowy równoważnik zdania, który jest w wypowiedzeniu należy oddzielić przecinkiem na początku i na końcu.. Zdjęcie lub scan prześlij mailem.. c) Przekształcanie zdań z imiesłowem przysłówkowym współczesnym w zdania okolicznikowe.. Czy w związku z tym poniższe zdania są niepoprawne?Sprawdzian dotyczący imiesłowowych równoważników zdaniaSprawdzian dotyczący imiesłowowych równoważników zdania.. Kiedy zobaczył Helenę, zakochał się w niej bez pamięci.. lub równoważnikami zdań: Muszę wychodzić, bo już za piętnaście piąta.. Przekształć każde z podanych wypowiedzeń pojedynczych: - w wypowiedzenie podrzędnie złożone okolicznikowe, - w wypowiedzenie podrzędnie złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania, - w wypowiedzenie współrzędnie złożone.. Z podanego tekstu wybierz imiesłowy.. Pozwala na sprawdzenie stopnia opanowania umiejętności przekształcania zdania podrzędnego na zdanie z imiesłowowym równoważnikiem zdania.IMIESŁOWY - sprawdzian dla klasy II gimnazjum IMIĘ NAZWISKO KLASA 1.. Potrafię poprawnie zastosować różne typy imiesłowów w zdaniach.. Materiał jest dostępny tylko dla nauczycieli, którzy mają uprawnienia do jego pobrania.Temat: Imiesłowowy równoważnik zdania - ćwiczenia.. Znam zasady poprawnego stosowania imiesłowowego równoważnika zdania.. imiesłowowy równoważnik zastąpił zdanie podrzędne .Typy wypowiedzeń złożonych .. Imiesłów przysłówkowy współczesny (-ąc) wskazuje zawsze czynność równoczesną z czynnością (przeszłą lub teraźniejszą) zdania głównego.. Przekształć podane zdania złożone w zdania z imiesłowowym równoważnikiem - to jedno z pytań testu.Sprawdź swoją wiedzę.. Poznasz podział .. (imię, nazwisko, klasa) SPRAWDZIAN ZE ZNAJOMOŚCI IMIESŁOWÓW..Komentarze

Brak komentarzy.