Krajobraz wyżyny krakowsko-częstochowskiej kartkówka
Skały wapienne Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej powstały w jurze późnej.Stopniowo ulegając erozji, wytworzyły jaskinie, jako jedną z form krasu.Szczególnie dużo jaskiń znajduje się w okolicach Ojcowa.. Pierwsze ślady człowieka pierwotnego na obszarze Polski spotkano w jaskiniach.1 Konspekt lekcji przyrody dla kl. V Temat: Krajobraz Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej Hasło: Krajobraz Wyżyn Czas: Dwie godziny lekcyjne Zakres materiału: Elementy naturalnego krajobrazu: skały, rzeźba terenu, zjawiska krasowe, rozpuszczanie i krystalizacja.Jura Krakowsko-Częstochowska - Top10 miejsc, które warto zobaczyć (subiektywnie).. Krajobraz najbliższej okolicy.. Średnia wysokość jest tutaj niższa i wynosi od 250 do 300 m n.p.m.. Wybudowano tu wiele zamków, które tworzą tzw. "Szlak Orlich Gniazd".Kartkówka z Wyżyny Lubelskiej, Krakowsko - Częstochowskiej i Tatr?. Dostęp dla zalogowanych \ Planeta Nowa \ Klasa 5 \ Krajobrazy Polski \ Krajobraz Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej Kartkówka ‒ „Krajobraz Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej" 169 KB.. Praca domowa z Krajobrazów Polski cz.1: Klasa V - Krajobraz 1 - Zadanie domowe s. 1 Klasa V - Krajobraz 1 - Zadanie domowe s. 2Obszar Wyżyny Wieluńskiej położonej w kierunku północnym od Częstochowy różni się wysokościowo od Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej.. Wyżyna Śląska: - najbardziej na zachód wysunięta wyżyna, - krajobraz silnie przekształcony z powodu odkrycia bogatych złóż węgla kamiennego, - mało urozmaicone ukształtowanie terenu, - aglomeracja miejska ( duże skupisko miast), - liczne kopalnie i zakłady przemysłowe, wyjaśnisz znaczenie terminu krajobraz; wymienisz składniki krajobrazu; wymienisz elementy krajobrazu najbliższej okolicy; podasz różnicę między krajobrazem .Wyżynę Krakowsko - Częstochowską budują głównie..

Atrakcje wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej .

Miasto pełni funkcję centrum administracyjnego, kulturalnego, edukacyjnego, naukowego, gospodarczego, usługowego i .krajobraz wyżynny, procesy krasowe, krasowe formy skalne, krajobraz krasowy, Szlak Orlich Gniazd.. Jaskinia Łokietka.. zbójecka, Łokietka zadziwiają wnętrzem i naturalnością.Dozwolone jest pobieranie materiałów oraz ich modyfikacja (przystosowanie, przeróbka) wyłącznie do własnego użytku dydaktycznego związanego z wykonywanym zawodem nauczyciela w danej placówce szkolnej i prezentowanie ich na forum szkoły (w tym innym nauczycielom i rodzicom uczniów).Kartkówka ‒ „Krajobraz Pojezierza Mazurskiego" 110 KB.. Całość zachwyca skałami t.j.. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska.. Jaskinia Wierna.. Woda opadowa, która spływa, rozpuszcza skały wapienne na powierzchni i pod ziemią i w ten sposób powstają formy krasowe.Dzięki korzystnej rzeźbie terenu obszar Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej był dobrym miejscem do budowy warowni obronnych.. Wyżyna Śląska.. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska zbudowana jest ze skał wapiennych.. Powstały one w wyniku działania procesów krasowych.KRAJOBRAZ WYŻYNY LUBELSKIEJ I WYŻYNY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ DRAFT.. Utworzono tu Ojcowski Park Narodowy.. Możemy zwiedzać tu ruiny średniowiecznych zamków na Szlaku Orlich Gniazd.Rozdział 2 Temat 8KRAJOBRAZ WYŻYNY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ..

...Krajobraz tej wyżyny jest silnie przekształcony przez człowieka.

Jura Krakowsko-Częstochowska to cudny region turystyczny, jeden z moich ulubionych w całej Polsce!Rozciąga się w Polsce południowej, od Częstochowy i Mstowa na północy, przez Ogrodzieniec aż po Kraków na południu.. Wyżyna Krakowsko Częstochowska ( Kartkówka ) uzupełnij : Jaki park narodowy występuje na wyż.. Na samej wyżynie natomiast poza obszarami zabudowanymi i zajmowanymi przez zakłady przemysłowe rosną lasy, na których terenie powstały rezerwaty przyrody.. Wyżyna Śląska.. Kartkówki .Obszar Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej stanowił niejednokrotnie dno morza, przez co powstało wiele warstw skał (dolomity, margle, wapienie).. Charakterystyczne są wystające ponad powierzchnię zrównania liczne wapienne ostańce wznoszące się na wysokość do kilkudziesięciu metrów.Wyżyna Śląska - krajobraz przemysłowy.. Dodatkowo urozmaicają ją liczne formy skalne, które odsłaniają się w terenie.. Tajemnicze jaskinie n.p.. Krajobraz polskich wyżyn .. rozpocznij naukę .Jaskinie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej - jedno z największych skupisk jaskiń w Polsce.. Wyżyna Lubelska.. Wyżyny w Polsce leżą przeważnie na wysokości 200-400 m n.p.m., choć są miejsca, gdzie poszczególne wzniesienia przekraczają nawet 600 m n.p.m. Na tej podstawie wyróżniono trzy wielkie wyżyny: Wyżynę Śląsko .Krajobraz rolniczy Wyżyny Lubelskiej; Krajobraz Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej; Krajobraz wysokogórski Tatr; Twoja wiedza/umiejętności..

by romaw1959.Przygoda Kl. V - Krajobrazy i wyżyny gór Polski.

Wyżyna Lubelska.. Zaznacz najdłuższą jaskinię na Wyżynie Krakowsko - Częstochowskiej.. JAK POWSTAJĄ FORMY KRASOWE?. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska to rozległa kraina, na terenie której atrakcje turystyczne czekają na nas na każdym kroku.. Jest to przepiękna kraina o urozmaiconym krajobrazie, z charakterystycznymi białymi ostańcami, bogata w zabytki architektury .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Występują tam liczne zjawiska krasowe.. Obszar Wyżyny stanowi podobnie jak w przypadku flory odrębną krainę zoogeograficzną pod nazwą Jura Krakowska .Obecnie na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej występują zwierzęta typowe dla bardzo ciepłych i silnie zagospodarowanych obszarów chociaż można tu spotkać również wiele rzadkich gatunków zwierząt.julkia1234.. Jura to piękne widoki, malownicze skałki i piękne jaskinie.1.. Kartkówki .. W krajobrazie Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej wyróżnia się głębokie doliny o.Choć Polska jest w dużej mierze krajem nizinnym i równinnym możemy poszczycić się kilkoma pięknymi wyżynami, które obfitują w wiele atrakcji turystycznych.Wyróżnia się trzy najważniejsze wyżyny: Wyżyną Małopolską, Wyżynę Śląsko-Krakowską oraz Wyżynę Lubelską.. Obszary leżące na wysokościach bezwzględnych większych niż niziny i o niewielkich wysokościach względnych nazywamy wyżynami..

Znika tutaj również charakterystyka jurajskiego krajobrazu.Opis Jury Krakowsko Częstochowskiej.

Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Wyżyna Śląska-zbudowana z piaskowców, zlepieńców i łupków gdzie wytworzył się węgiel kamienny, pół.-wsch. część budują dolomity, wapienie i iły w których wytworzyły się rudy cynku, ołowiu oraz żelaza-najwyższe wzniesienie to Góra Świętej Anny .Wyżyna Krakowsko-Częstochowska i Kraków Kraków jest drugim pod względem wielkości i liczby mieszkańców miastem Polski oraz dawną stolicą naszego kraju.. Dominują wapienie górnojurajskie tworzące płytę.. Powierzchnia Jury Krakowsko- Częstochowskiej jest pofałdo-wana, jak przystało na wyżynę.. Położony jest nad Wisłą w województwie małopolskim.. KRAJOBRAZ WYŻYNY LUBELSKIEJ I WYŻYNY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ DRAFT.. Występują tam formy krasowe, np. doliny, skałki, jaskinie i wywierzyska.. Krakowsko Częstochowskiej Napisz o nim 3 zdania a.Opisz w 8 - 10 zdaniach krajobraz wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej , .. Na wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej znajduje się Ojcowski park narodowy.. Na granicy Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Krakowsko‑Częstochowskiej znajduje się Pustynia Błędowska.Wyżyna Krakowsko-Czstochowska Test ze znajomości wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej Rozwiąż test » Jeszcze nie rozwiązywałeś/aś tego testu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt