Regulamin konkursu plastycznego dla klas 1-3

regulamin konkursu plastycznego dla klas 1-3.pdf

Jerozolimskie 134. Celem konkursu jest:-umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu; - rozwijanie wyobraźni twórczej uczniów;-zachęcanie do zainteresowania się oszczędzaniem pieniędzyi racjonalnym ich wydawaniem; - rozbudzanie świadomości ekonomicznej u dzieci w wieku .Regulamin konkursu plastycznego „Twórczość Adama Mickiewicza pędzlem malowana" dla uczniów klas 0-III szkoły podstawowej. 2.regulamin konkursu matematycznego dla klas i - iii „znawca matematyki" .Baza konkursów dla dzieci i młodzieży. Warunkiem udziału jest wykonanie pracy związanej tematycznie z twórczością H.H. Rozwijanie inwencji twórczej dzieci poprzez poszukiwanie ró żnorodnych rozwi ąza ń plastycznych. REGULAMIN XX KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH DZIELNICY WARSZAWA URSYNÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 POD PATRONATEM BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW m.st. WARSZAWY 1. Regulamin II Powiatowego Festiwalu Piosenki Angielskiej „Just SING!" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin VI Powiatowego Konkursu CzytelniczegoRegulamin szkolnego Konkursu plastycznego dla klas I -III 1. Cele konkursu: kształtowanie szacunku dla własnego państwa; propagowanie wśród dzieci zainteresowania historią Polski; kształtowanie patriotyzmuregulamin ogÓlnopolskiego konkursu ekologiczno - plastycznego „pomagamy ptakom przetrwaĆ zimĘ" dla klas 1-3 i 4-8Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci „CUDA Z JESIENNEGO LIŚCIA".

REGULAMIN KONKURSU 1.

2.Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci ze szkół podstawowych z klas 1 - 3 „Torowisko to nie boisko" §1 Organizator konkursu plastycznego Organizatorem konkursu jest Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie, Al. .regulamin konkursu plastycznego i wiedzy ekologicznej. załącznik 1 - ankieta konkursowa dla najstarszych przedszkolakÓw i dla uczniÓw klas 1-3, ankieta konkursowa dla uczniÓw klas 4-8 oraz szkÓŁ Średnich załącznik 2 - zgŁoszenie i dane uczestnika konkursu Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną , wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę. ORGANIZATOR KONKURSU: SzkołaRegulamin kształcenia na odległość w ZSP w Brzezinach;. Konkurs językowo- plastyczny dla klas 1-3 "MY FAVOURITE TREETOPS CHARACTER"- "MÓJ ULUBIONY BOHATER PODRĘCZNIKA TREETOPS" Konkurs skierowany jest do uczniów klas I - III. Cel konkursu: Przybliżenie uczestnikom konkursu utworów Adama Mickiewicza;Organizacja konkursu: 1. Niniejszy regulamin („Regulamin") określa zasady i warunki uczestnictwa w publicznie dostępnym konkursie plastycznym pod nazwą "zNAJ Dolny Śląsk" („Konkurs"). Organizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej. W konkursie mogą brać udział uczniowie z klas I-VI. Zachęcenie wychowawców i nauczycieli do czynnego zainteresowania dzieci tematykąKonkurs plastyczny „Polska - moja Ojczyzna" Regulamin szkolnego konkursu plastycznego klas I - III Szkoły Podstawowej im.

Regulamin VI Powiatowego Konkursu z Matematyki dla Uczniów Szkół Podstawowych - karta zgłoszenia.

Ostateczny termin zgłoszenia to 15 grudnia 2015 roku. Zbiórka dla BurkaWojewódzki konkurs dla klas 1-3 SP "My Picture Dictionary" RECYTUJ PO ANGIELSKU.KONKURS DLA KLAS 1-3 SP. Andersena (np. wybrana postać z baśni, bohater lub ilustracja do baśni).Regulamin konkursu plastycznego dla klas 1-3 Szkoły Podstawowej Fryderyk Chopin w oczach dzieci CELE KONKURSU: 1. 4.Regulamin konkursu fotograficznego "Wiosna w obiektywie" Regulamin konkursu plastycznego "Pierwsze oznaki wiosny" ŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY ,,POWIEW WIOSNY JUŻ CZUJEMY'' Etap szkolny konkursu „Ekonomiczny klucz do przyszłości" Szkolny Konkurs Poetycki „Wiosna, ach to Ty!" W dniu 12.02.2020r. Przybliżenie sylwetki Fryderyka Chopina. Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej. Konkurs plastyczny, adresowany jest do Uczniów klas 1-3 i Dzieci z Grupy Przedszkolnej „0"REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „WIELKANOCNE ROZMAITOŚCI" Organizacja i rozstrzygnięcie konkursu: Justyna Kozłowska Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej , jeden etap- eliminacje wewnątrzszkolne Termin Konkursu: Konkurs zostanie rozstrzygnięty: Dnia 30. o godz. 11.15-11.30 Cele konkursu: 1.Plastyczny dla klas I-III Szkoły Podstawowej „Zdrowe od żywianie" REGULAMIN KONKURSU Organizator: Szkoła Podstawowa nr 5 im.

Uczniowie zainteresowani udziałem w konkursie zgłaszają się do uczących ich nauczycieli języka.

Regulamin konkursu plastycznego - „Barwy jesieni". Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0-III, IV- VI 2. odbył się pierwszy etap Konkursu Wiedzy Biblijnej dla klas 5, 6 i 7.REGULAMIN KONKURSU NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ SKIEROWANEGO DO PRZEDSZKOLI ORAZ KLAS 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ § 1 Organizatorem konkursu plastycznego na kartkę świąteczną, zwanego dalej Konkursem, jest Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., zwany dalej Organizatorem.REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI. uczniowie klas I - III 2) uczniowie klas IV - VI. Celami konkursu są: - Popularyzacja wiedzy o azbeście,1 Hasło ekologiczne Konkurs jest adresowany do uczniów klas 1-3 ze Szkoły Podstawowej w Skwierzynie. Konkursy plastyczne, fotograficzne, rysunkowe organizowane przez domy kultury, szkoły i organizacje. uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej. Nadesłanie pracyKONKURS dla Uczniów klas 0 - 1 - 3 Szkoły Podstawowej nr 5 pn. „Jestem dumny, bo jestem Polakiem". konkurs trwa do 01.12.2017 r. REGULAMIN. Prace przekazane na konkurs muszą być wykonane samodzielnie ( pod kierunkiem rodzica lub opiekuna). UNICEF ul. Franciszka ńska 102, 75-255 Koszalin Nauczycielka: Monika Szałajko Cele konkursu: 1.

Poniższy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym pod nazwą „Azbest wokół.

Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi., nie przedstawianymi na innych konkursach. .REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „BADMINTON I MY" Dla uczniów szkół podstawowych § 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs dla .Regulamin konkursu plastycznego dla klas 1-3 i 4-6. - Konkurs przeznaczony jest dla chętnych uczniów z kl.1-6. Organizatorem konkursu są WYCHOWAWCY ŚWIETLICY DLA KLAS I-VI w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W MARKACH. 3.Regulaminy; Wykaz lektur; Program "Książki naszych marzeń". Regulamin konkursu Szkoła Podstawowa nr 25 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 zaprasza uczniów z klas I - III do udziału w Ogólnopolskim .Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Moje ulubione zwierzę" 23 lutego 2020 27 lutego 2020 Organizator konkursu:Regulamin konkursu na grafikę komputerową dla klas I - III "Kartka świąteczna" Regulamin Szkolnego konkursu plastyczno-językowego "Słowniczek obrazkowy języka angielskiego" Regulamin Szkolnego Konkursu Piosenki Angłojęzycznej "WINTER WONDERLAND" Konkurs plastyczny dla uczniów klas 1-3 oraz 4-6 „ Różni? Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: nazwisko, imię, klasa.1 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI KLAS 1-3 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH pn. „Jedz zdrowo.Owoce i Warzywa" § 1 Cele konkursu Celem konkursu jest: 1) propagowanie zdrowego odżywiania oraz trwała zmiana nawyków żywieniowych wśródRegulamin konkursu plastycznego dla klas 1-3 i 4-7 „zNAJ Dolny Śląsk" Regulamin §1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. Rozwijanie zainteresowań twórczością Fryderyka Chopina. Jana Pawła II w Śremie „Polska - moja Ojczyzna". Wyniki świetlicowego konkursu plastycznego dla klas 1-3 "Zima wokół nas". Lekacz 1b. Kornelia Brud 2a. 2.Regulamin konkursu plastycznego pn. „Azbest wokół nas" zorganizowanego dla dzieci z klas 1 - 3 szkół podstawowych § 1. Równi! " Tematyka konkursu:II Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla wychowanków świetlic szkolnych pt. „Jesień w oczach dziecka" Zapraszamy do udziału dzieci klas 1-3 Szkół Podstawowych uczęszczające na zajęcia do świetlic szkolnych. Czytaj dalej. KONKURS BIBLIJNY. Udział w konkursie jest bezpłatny. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem" określa zasady i warunki uczestnictwa w publicznie dostępnym konkursie pod nazwą „Badminton i My", zwanym dalej „Konkursem". Agnieszka Mieleszczuk, Alina Sosik, Małgorzata Szendel..Komentarze

Brak komentarzy.