Kartkówka z kwasów nukleinowych
Nukleotyd składa się z nukleozydu, do którego przyłączona jest reszta fosforanowa (PO 4 3-). II prawo Mendla 8. Determinacja płci. kwasy nukleinowe to polimery, co oznacza, że są zbudowane z podjednostek (monomerów), nazwanych nukleotydami.helisę z boku widzimy, że tworzy ona dwa rowki - tzw. bruzdę dużą i bruzdę małą. Budowa kwasów nukleinowych została poznana znacznie później, gdyż w 1953roku przez Watsona i Cricka. Inne sposoby dziedziczenia cech 11. Zmienność organizmów 12.Po raz pierwszy kwasy nukleinowe odkryto w komórce w roku 1869. Nukleozyd z kolei stanowi połączenie zasady azotowej oraz cukru pięciowęglowego (pentozy) zasady azotowe Zasady azotowe wchodzące w skład kwasów nukleinowych to pochodne puryny (zasadyDysocjacja jonowa większości kwasów jest reakcją odwracalną, tzn. że cząsteczki rozpadają się na jony, które mogą się łączyć tworząc ponownie cząsteczki. Klasówka - pomagamy w sprawdzianach - wiarygodne testy powtórkowe i streszczenia.- uczniowie zostają.Uczniowie muszą odszukać 13 pasujących do siebie par, gdzie: jedna karteczka zawiera nazwę pojęcia, zaś druga jego definicją lub opis -nauczyciel podsumowując - sprawdza poprawność doboru pojęć do ich opisów, tzn.Test sprawdzające wiedzę z zakresu kwasów i zasad. Obrazek zawiera prawdę.Kwasy nukleinowe są związkami organicznymi, których zawartość w organizmie, choć niewielka, jest bardzo istotna, ponieważ warunkują one zjawiska dziedziczności.

A to RNA ponieważ jest tam uracyl, a tylko w RNA występuje ta zasada azotowa (jej odpowiednikiem w DNA.

Zapisana jest w nich genetyczna informacja dotycząca cech i właściwości organizmu. Chemia. Budowa i funkcje kwasów nukleinowych 2. 3) wymienić zasady azotowe wchodzące w skład obu typów kwasów nukleinowychKartkówka Budowa i rola kwasów nukleinowych.pdf. Chromosomowa teoria dziedziczenia 9. Budowa i rola kwasów nukleinowych 2.Replikacja DNA 3. Związek między genem a cechą 5. "Budowa i funkcje kwasów nukleinowych" - klucz odpowiedzi. Ekspresja genów 5. Od genu do cechy 1. Kod genetyczny 4. DNA występuje w chromosomach i pełni rolę nośnika informacji genetycznej. Kartkówka 1. Sąsiednie nukleozydy powiązane są grupą fosforanową (ugrupowanie fosfodiestrowe) wiążącą grupę hydroksylową 3'-OH jednego nukleozydu i 5'-OH drugiego (Rys.1).

Regulacja ekspresji genów 6.

przeróbka) wyłącznie do własnego użytku dydaktycznego związanego z wykonywanym zawodem nauczyciela w danej placówce szkolnej i prezentowanie ich na forum .Lista pytań Biologia - Kwasy nukleinowe DNA i RNA (1) Zaznacz wszystkie Odznacz wszystkie Wybrano pytań /. Budowa dwuniciowej cząsteczki DNA oraz zdolność kwasów nukleinowych do tworzenia struktur dwuniciowych przez parowanie zasad obszarów o homologicznej sekwencji determinuje sposób syntezy kwasów nukleinowych. Przeglądaj testy Zaloguj się / Załóż konto Testy z działu: Chemia Wszystkie .Chromosomy- struktury znajdujące się w jądrze komórkowym, zbudowanie z chromatyny; w nich są zlokalizowane geny Chromatyna- struktura składająca się z kwasów nukleinowych i białek, tworzą chromosomy Chromatyda- połówka chromosomu. 2) wymienić elementy budowy DNA i RNA. Początkowo nazywane nukleiną (nukleus- jądro komórkowe), nazwano je tak, bo ich obecność stwierdzono w jądrach komórek drożdży i plemników. W latach czterdziestych i pięćdziesiątych zeszłego stulecia zainteresowanie genetyką, nauką zajmującą się dziedziczeniem cech .Łańcuchy cząsteczek kwasów nukleinowych zbudowane są z elementów zwanych nukleotydami, zawierających 3, wyżej już wymienione składniki - kwas fosforowy, cukier (pentozę) oraz purynową lub pirymidynową zasadę (ogólny wzór budowy cząsteczki na końcu pracy).Książka nauczyciela wraz z testami, sprawdzianami, kartkówkami oraz kluczem odpowiedzi do sprawdzianów z poniższych działów: Klasa 1 (podstawa) I.

Podaj dwie wspólne cechy w budowie tych kwasów.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Budowa i funkcje kwasów.

Zaloguj się. Gdy stwierdzono, że mają charakter kwasowy nazwę zmieniono na kwasy nukleinowe.Budowa kwasów nukleinowych.zad1. Załóż konto Zaloguj się. Kwasy nukleinowe DNA i RNA są kluczowymi związkami w życiu wszystkich komórek. Test składa się z 24 pytań. Roztwory wodne kwasów przewodzą prąd elektryczny, ponieważ w roztworach tych znajdują się jony (kationy i aniony).Hybrydyzacja kwasów nukleinowych - zjawisko spontanicznego łączenia się komplementarnych nici kwasów nukleinowych (DNA z DNA, RNA z RNA lub DNA z RNA).Komplementarne nici kwasów nukleinowych ulegają rozdzieleniu (tzw. denaturacji) pod wpływem wysokiej temperatury lub substancji chemicznych, takich jak formamid lub mocznik. I prawo Mendla 7. Człowiek ma 46chromosomów, które tworzą parę, są jednakowe, czyli homologiczne.nukleotydami. Plik Kartkówka Budowa i rola kwasów nukleinowych.pdf na koncie.W ramach Chomikuj.pl stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z .Lista pytań Biologia - Kwasy nukleinowe DNA i RNA (2) Zaznacz wszystkie Odznacz wszystkie Wybrano pytań /. Rodzaje kwasów nukleinowych: - kwas dezoksyrybonukleinowy ( DNA), - kwas rybonukleinowy ( RNA) tRNA- transportujący RNA, mRNA- matrycowy RNA, rRNA - rybosomalny RNA,Komponentami kwasów nukleinowych są nukleozydy. Wartość ładunku jonu jest równa wartościowości atomu lub grupy atomów, z których jon powstał. Dzieciaki w akcjiSą 4 zasady azotowe adenina, guanina, cytozyna, tymina, łączą się one na zasadzie komplementarności, czyli A zawsze z T, a C z G. Błędnie są sparowane pary: 2 i 3 Zadanie 6. 1 Struktura typowego dinukleotydu Budowa kwasów nukleinowych różni się.sązbudowane właśnie z tego związku, a nie - jak wcześniej powszechnie przypuszczano - z białka. Te fragmenty, znane jako fragmenty Okazaki, mają jedną z następujących właściwości: zawierają związany kowalencyjnie RNA i DNA. są dwuniciowe.- aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych. Zawsze jednak jest dokładnie tyle samo adeniny, ile tyminy oraz guaniny i cytozyny.Wskaż zestaw zawierający tylko wzory kwasów karboksylowych. Cechy sprzężone z płcią 10. Dzieciaki w akcji. 1949 - Erwin Chargaff odkrył, że skład DNA poszczególnych gatunków może sięróżnić. Budowa i funkcje kwasów nukleinowych : 1) określić rolę DNA jako nośnika informacji genetycznej. PrawdaZgłoś błąd; W skład cząsteczki DNA zwykle wchodzą dwa łańcuchy.Plik Kartkówka Budowa i rola kwasów nukleinowych.pdf na koncie użytkownika socek2214 • folder sprawdziany biologia • Data dodania: 18 gru 2013 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Kwasy nukleinowe to związki organiczne, których podstawową jednostka strukturalną jest nukleotyd.Nukleotyd tworzą jedna cząsteczka cukru zbudowanego z 5 atomów C - pentoza (ryboza, deoksyryboza), jedna cząsteczka kwasu fosforowego i jedna cząsteczka zasady azotowej.1. Synteza kwasuZ komórek podlegających podziałom można izolować krótkie łańcuchy kwasów nukleinowych. Wiazania wodorowe , które łączą dwa łańcuchy DNA zawarte są pomiędzy zasadami azotowymi. Podstawowe reguły .Kwasy nukleinowe - znane są od około 150 lat. Dziedziczenie cech. Test gimnazjalny z chemii..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt