Test z niemieckiego alltag und freizeit
Wysłuchaj i zaznacz prawidłową odpowiedź (5x1 Punkt). Die Tätigkeiten aus dem Alltag.- Czynności dnia codziennego. Czasami są możliwe dwie odpowiedzi. Gratis trener słownictwa, tabele odmian czasowników, wymowa.Test 4. Jeżeli nigdy nie uczyłeś się języka niemieckiego, wybierasz poziom kursu A1. Zalecane jest uzupełnienie maksymalnej ilości zdań niezależnie od poziomu osoby testowanej.Interesuje Cię nauka języka niemieckiego? Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne. Po wypełnieniu testu kliknij "continue" a zostaniesz przekierowany do testu z prawidłowymi odpowiedziami [pierwsze w kolejności] oraz odpowiedziami, których udzieliłeś. Na samym końcu wyświetli .Film przedstawiający prezentację uczniów z języka niemieckiego na temat: "Mein Alltag".Test językowy A1-B1 1. W każdym zdaniu możliwa jest tylko jedna poprawna odpowiedź. Jeśli chcesz usunąć testy, które opublikowałeś (lub testy, które uważasz za niewłaściwe), skontaktuj się z nami.Test zawiera listę kilkudziesięciu pytań zamkniętych - na różnym poziomie zaawansowania tak więc każdy może spróbować swoich sił. Rozwiązanie testu i szacowany poziom znajdziecie na końcu.Test językowy B1 plus-C1 1. Szkoły ponadpodstawowe. Składa się on z 30 pytań - uwaga! W pierwszej kolejności sprawdź swój poziom rozwiązując test, na który składa się 40 pytań na różnym poziomie trudności - od najłatwiejszych do trudniejszych. Serwis zamknięty. Aby najskuteczniej określić swój poziom znajomości języka niemieckiego, proszę rozwiązać poniższy test językowy. tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Test sprawdzi Państwa wiedzę z zakresu gramatyki i słownictwa. Archiwum testów dostępne tylko do odczytu. Jeżeli uczyłeś się języka niemieckiego krótko bądź - niezależnie od długości dotychczasowej nauki - niesystematycznie, wykonaj część A testu kwalifikującego na poziomy A1 i A2.Wie sah der Alltag in der DDR aus? Die Tätigkeiten aus dem Alltag.- Czynności dnia codziennego.1 K Alltag in Deutschland W rozdziale nauczę się: nazywać pory dnia, opowiadać o rozkładzie dnia, podawać czas zegarowy, stosować formy grzecznościowe, nazywać nazwy kontynentów i państw, nazywać wybrane miejsca w mieście, opowiadać, co robię w czasie wolnym, stosować czasowniki rozdzielnie złożone, odmieniać czasowniki nieregularne, używać przyimków in i auf z .Test z języka niemieckiego, klasa V. Vor - und Nachname Klasse Hörverstehen Aufgabe I Hör zu und Markiere! Pytania sprawdzają ogólną wiedzę z zakresu gramatyki i słownictwa. Język polski Ponad słowami To się czyta! Z tym słownictwem buduję zdania w czasie teraźniejszym i przeszłym Perfekt.Nauka niemieckiego dla początkujących. Historia Poznać przeszłość ZP Zrozumieć przeszłość ZR. Najpierw zapoznaj się z tabelą samooceny. .Test diagnostyczny z języka niemieckiego Uzupełnij poniższe zdania odpowiednim słowem lub zwrotem. Zaloguj się - aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych. Proszę uzupełnić zdania wybierając właściwą formę bądź wybrać jedną z odpowiedzi A, B lub C tak, aby zdanie było .Start studying Niemiecki, Wir smart 2, Modul 3, Kapitel 2. / Proszę zaznaczyć krzyżykiem właściwą odpowiedż..Komentarze

Brak komentarzy.