Kartkówka morze bałtyckie klasa 7
Źródłem zanieczyszczeń są ścieki przemysłowe i komunalne, rzeki, odpady, wiercenia w poszukiwaniu złóż surowców mineralnych.. Gra-memory- należy wkleić - te informacje to nasza notatka 🙂 Bałtyk-mapa-KARTA PRACY Morze Bałtyckie -skonwertowany.. 2 Obserwuj autora Dodaj do ulubionych 0. c. Plechowce to rośliny, które wykształciły takie organy, jak korzenie, łodygi, liście.. 5 p. Bałtyk jest morzem płytkim/głębokim, średnia jego głębokość wynosi .. .Kartkówka „Morze Bałtyckie", plik: kartkowka-morze-baltyckie.doc (application/msword) Planeta Nowa Załóż konto Zaloguj się .. Szkoła podstawowa klasy 1-3 .. Rozwiąż test i sprawdź swoją wiedzę.Oprócz termiki inną właściwością wód morskich jest ich zasolenie.. Połączone z Morzem Północnym przez Cieśniny Duńskie (Mały Bełt, Wielki Bełt, Sund, Kattegat, Skagerrak oraz Limfjord).Morze Bałtyckie.. ZATOKA POMORSKA: Wiatr zmienny 2 do 3, później 4 w skali B. Stan morza 2.. Wyślij zgłoszenie.. Gdańsk", dział IV, temat 2-4, podr.. Utwórz ciąg wyczynowo-skutkowy z podanych niżej określeń,wpisując je we właściwej kolejności-uzupełnij schemat: Żuławy Wiślane, jezioro Druzno,dawna zatoka morska,pszenica i buraki cukrowe,osady mułu,mady rzeczne,działalność Wisły.. ->(jedna strzałka) Działalność Wisły ( dwie strzałki),(jedna strzałka),(jedna strzałka) (jedna .Zobacz 6 odpowiedzi na pytanie: Mielisćie sprawdzian z przyrody na temat Morze bałtyckie-słonowodne środowisko życia (Tajemnice Przyrody 5kl )Plis dajcie pytaniaJest to morze płytkie, którego średnia głębokość nie przekracza 100 m. d.Morze Bałtyckie - test geograficzny..

...Zadanie z geografi- morze bałtyckie - pomożecie?

Dorzecza Wisły i Odry są asymetryczne - przeważają w nich dopływy prawe ze względu na ogólne nachylenie powierzchni Polski w kierunku północno‑zachodnim.Prawda: Morze Bałtyckie jest morzem chłodnym., Morze Bałtyckie jest morzem płytkie., Do Morza Bałtyckiego dopływa dużo słodkiej wody co powoduje, że morze jest słabo zasolone (ok. 7,5 promila), Do Polski należy wyspa Wolin., Klif to wybrzeże wysokie., Nawozy sztuczne są przyczyną zanieczyszczenia wód Bałtyku., Zanieczyszczenia przemysłowe mają wpływ na jakość wód Bałtyku .Wiatr zachodni 3 do 5 w skali B. Stan morza 2 do 3.. Widzialność dobra.. Zagrożeniem dla wód są zatopione w morzu pojemniki z gazami bojowymi i innymi materiałami toksycznymi w czasie i po drugiej wojnie światowej.Stary człowiek i morze Sprawdzian z treści ……………………………….. …………………….. Bałtyk to morze wewnątrzkontynentalne, z każdej strony otoczone lądem.. Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.. 2020-04-17 13:07:42 Jak obliczyć skale 3,1cm, 2,9cm oraz 4,6cm jeśli skala mapy wynosi 1:35 000 000 2020-04-17 09:50:59PÓŁWYSPY Konin Kolski Skandynawski Jutlandzki Iberyjski Apeniński Bałkański Krym Pretoński Hel WYSPY Franciszka JózefaMorze Bałtyckie, Bałtyk (łac. balteus - pas) - morze śródlądowe na szelfie kontynentalnym w północnej Europie.. Nowa Era 1.Uzupełnij zdania wpisując prawidłowe wyrazy i zakreślając pętlą prawidłowe wyrażenia..

6‰ 9‰ 7‰ 0,6‰ Jakim morzem jest Bałtyk?

Jest to morze typu polodowcowego powstałe około 12 tysięcy lat temu, jako pozostałość wód roztopowych (słodkowodne Batyckie Jezioro Lodowe).Test Oddychanie wewnątrzkomórkowe, podrozdział podręcznika Puls Życia dla Klasa II.. Pod tym względem Bałtyk klasyfikowany jest jako morze słonawe (największe na świecie tego typu morze).. WAŻNE Pytania kluczowe: 1. Podaj trzy cechy Morza Bałtyckiego.. "Tajemnice przyrody",.. Zaloguj się - aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.. zad.4 przedstaw przyczyny zanieczyszczenia bałtyku.. KorneliaKorniszon 3 lata temu.. Widzialność dobra.. Zawiera 15 pytań.. <- 5 klasa!Morze Bałtyckie - słonowodne środowisko życia 1.. Przygotuj się do klasówki i sprawdzianu.Morze Bałtyckie jest zaliczane do mórz śródziemnych.. Quiz w Poczekalni.. 3.Kartkówka z mapy Europy dla klasy VI DRAFT.. Udostępnij.. Kartkówka z mapy Bałtyku 🙂 => Mapa Morze Bałtyckie - poćwicz.. Skomentuj.. Ma dobrze rozwiniętą linię brzegową i jest wyraźnie oddzielone od oceanu poprzez wyspy i półwyspy i połączone przez cieśniny duńskie.. Maksymalna głębokość, wynosząca 459 m, znajduje się w obrębie Głębi Landsort.. b. Ciało glonów wielokomórkowych nazywamy plechą.. zad.5 Porównaj wielkość i głębokość .Scenariusz lekcji „Morze Bałtyckie" - karty pracy, plik: scenariusz-lekcji-morze-baltyckie-karty-pracy.doc (application/msword) Puls ZiemiTest sprawdzający wiedzę o morzu Bałtyckim ..

zad.2 Omów znaczenie gospodarcze morza bałtyckiego.

szelfowym przybrzeżnym epikontynentalnym międzywyspowym: Ile wynosi głębokość minimalna cieśniny Sund?. Należy do basenu Oceanu Atlantyckiego i jest najmłodszym morzem tego rejonu.. Q.Zlewisko Morza Bałtyckiego stanowi 99,7% obszaru Polski.. zad.1 Wypisz (i wskaż na mapie) największe zatoki, wyspy, cieśniny i głębie morza bałtyckiego.. Zawiera nieodpowiednie treści?. 8 m 12 m 9 m 7 m: Jeśli przyjmiemy za granicę Bałtyku cieśninę Sund to jego powierzchnia wynosi: 289 567 km 2 383 000 km 2 267 .Zobacz 5 odpowiedzi na pytanie: Jakie były pytania na sprawdzianie z Morza Bałtyckiego?. Morze Północne.. Kartkówka z mapy Europy dla klasy VI DRAFT.. Widzialność dobra.. Z racji swojego burzliwego charakteru jest też morzem kapryśnym, jednego dnia wita nas spokojny, zachęcając do kąpieli, by .Przyroda-klasa 5- Morze Bałtyckie.. Zaznacz poprawną odpowiedź, aby przejść do następnego pytania.. 2. Podaj nazwy 3 cieśnin występujących na Bałtyku.. 2 .Uzupełnij tabelę, korzystając z różnych źródeł informacji np. internetu.. Morze Bałtyckie jest słabo zasolone ze względu na chłodny klimat i utrudnioną wymianę wód z oceanem.Morze Bałtyckie należy do najbardziej zanieczyszczonych mórz..

……………… imię i nazwisko klasa dataMorze Bałtyckie.

WYBRZEŻE ŚRODKOWE: Wiatr zmienny przechodzący na zachodni 2 do 4, później na wschodzie 5 w skali B. Stan morza 2.. Wstaw w odpowiednie komórki nazwy opisanych obiektów i numery, którymi uczniowie oznaczą ich położenie na opracowanym przez siebie szkicu trasy wycieczki.. Wymień nazwy rodzajów wybrzeży (i wskaż na mapie) miejsca ich występowania.. Temperatura powietrza od 7°C do 8°C.. Pozwala odpocząć od letnich upałów, a jesienią, w czasie wietrznej pogody, dostarcza dawki jodu.. Z powodu wąskich cieśnin duńskich (jest słaba wymiana wód z Oceanem Atlantyckim) oraz dużego dopływu wody słodkiej z rzek, Morze Bałtyckie ma niskie zasolenie.Kartkówka: "Bałtyk i jego wybrzeże ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt