Czy znasz iii część dziadów sprawdzian b

— Widzisz, żem pierwszy z ludzi i z aniołów tłumu, Że Cię znam lepiej niźli Twoje archanioły,Ostateczna wersja III części "Dziadów" powstała 29 kwietnia 1832 roku, a wydana drukiem została w październiku tego samego roku.. SCENA PIERWSZA.. Milczysz!. CZĘŚĆ III.. SCENA PIĄTA .. GENEZA III CZĘŚCI DZIADÓW.. Zobacz więcej .. W pierwszym zadaniu powinna być odpowiedź B, ponieważ "Dziady" cz. III zostały napisane w Dreźnie, a nie wydane :) czemu jest rozwiązanych tylko 6 zadań a nie 10 a w zadaniu 6…


Czytaj więcej