Gospodarka rynkowa opiera się na sprawdzian

XX wieku przeszła transformację z gospodarki centralnie kierowanej (socjalistycznej) do gospodarki rynkowej (kapitalistycznej). Konieczna była restrukturyzacja i prywatyzacja tych zakładów, które się do tego nadawały (pozostałe należało zlikwidować). Duże znaczenie miał napływ do Polski kapitału zagranicznego.1.Gospodarka rynkowa opiera się na… a) własności prywatnej i centralnym planowaniu b) centralnym planowaniu i konkurencji. Ilość dóbr i usług, które nabywcy są skłonni kupić po danej cenie…


Czytaj więcej

Sprawdzian z podstaw przedsiębiorczości gospodarka rynkowa

Nieustannie powstaj nowe miejsca pracy, a inne s likwidowane.. Kultura jest związana z ewolucją naszej postawy.Test sprawdzający wiadomości i umiejętności z przedmiotu "Podstawy przedsiębiorczości" dla klasy pierwszej z działu "Rynek pracy" .. „Bezrobocie frykcyjne spowodowane jest poprzez ciągłe zmiany w gospodarce rynkowej, .. Istota funkcjonowania g.Podstawy przedsiębiorczości Numer dopuszczenia MEN: 465/2012 Autor: Piotr Krzyszczyk zajrzyj do publikacji spis treści obudowa dydaktyczna.. Pos…


Czytaj więcej

Sprawdzian z podstaw przedsiębiorczości gospodarka rynkowa odpowiedzi

Test Funkcjonowanie gospodarki rynkowej - podręcznik Przedsiębiorczość, powtórkiWprowadzenie. Poprawne odpowiedzi zaznacz znakiem X, jeśli się pomylisz dokonaj korekty a złą odpowiedź zakreśl .Przedsiębiorczość na czasie , Podstawy przedsiębiorczości , Szkoły ponadgimnazjalne ,. Jutro mam sprawdzian z podstaw przedsiębiorczości "istota funkcjonowania gospodarki rynkowej", mam pytanie, czego się nauczyć, w zeszycie nic nie pisze, książek nie mam więc nie wiem. Za odpowiedź będę niezmiernie wdzię…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt