Konspekt zajęć plastycznych dla klas 1-3

TECHNICZNEGO DLA KLAS I - III PT .Rewalidacja .Scenariusze i pomysły do pracy - rozwijanie percepcji słuchowej, usprawnianie percepcji wzrokowej, ćwiczenia motoryki, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i kompetencji społecznych, programy rewalidacji, teoretyczne podstawy rewalidacji.rozmowy z dziećmi nad powodzeniem zajęć,-wyrażenie informacji zwrotnej przez dzieci z zajęć za pomocą ustalonych znaków rączek „zoomów" (kciuk do góry- bardzo ciekawe, kciuk poziomo - średnio interesujące, kciuk…


Czytaj więcej

Poprawa pracy klasowej z języka polskiego konspekt

Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może pisać z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie tygodniowym od powrotu do szkoły po uprzednim zapoznaniu się z wymaganiami.. Katarzyna Maria Pyzik.. Podział na grupy- cz. mowy.. Własności funkcji kwadratowej autor: Anna Lewicka kategoria: prezentacja multimedialna Poprawa pracy klasowej z ciągów arytmetycznychPrzedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego System oceniania z języka polskiego został opracowany na podstawie: 1.. Lekcja języka polsk…


Czytaj więcej