Praktyczny sprawdzian umiejętności na staż w sądzie

Sprawdzian praktycznych umiejętności posługiwania się komputerem, w tym szybkiego pisania.etap drugi - praktyczny sprawdzian umiejętności - test wiedzy; .. Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400).. Sprawdzian wiadomości ogólnych, wybranych wiadomości z zakresu prawa, znajomości ustrojów i funkcjonowania organów władzy oraz organów wymiaru sprawiedliwości.. Czego mogę s…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt